Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00027/031/2019-EIS
Izsoles sākums:
21.05.2019
Pieteikties var līdz:
10.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
20.06.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Rutkovska Gaida, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 250.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 875.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 1 975.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas 31.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gaida Rutkovska, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod otrajā izsolē Jeļenai Bibenai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Kalēju iela 7, Kārsava, Kārsavas nov., kadastra Nr.6809 501 0029. Piedzinējs: A/S Baltijas izaugsmes grupa, Gustava Zemgala gatve 78-1, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 68090010081001) un trim nedzīvojamām ēkām (kadastra apzīmējumi 68090010081002; 68090010081003; 68090010081004). Zemes īpašuma tiesības nav noskaidrotas. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - 2500 EUR un izsoles sākumcena - 1875 EUR. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 100 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 10.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgumu tiesu izpildītājai autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (250 EUR) tiesu izpildītājas Gaidas Rutkovskas, reģ. Nr.LV15055811479, depozīta kontā Nr.LV30TREL9199020003000, Valsts kasē, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 21.maijs plkst.13.00 un izsoles noslēguma datums - 2019.gada 20.jūnijs plkst.13.00. Tālr. uzziņām 64624889, mob.26806595.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi