Izsoles procesa informācija

Izsole ir pārtraukta 02.04.2019 14:24!
Sludinājuma reģ.nr:
00033/014/2019-EIS
Izsoles sākums:
20.03.2019
Pieteikties var līdz:
09.04.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
23.04.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kalugina Ivetta, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 130.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 300.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta Ostas iela 23, Ventspils, rīko pirmo izsoli Ligitai Rasmanei-Rūsiņai piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs: SIA PlusPlus Baltic Re, Akmeņu iela 14, Rīga Hipotekārais kreditors: AS "Attīstības finananšu institūcija Altum", Doma laukums 4, Rīga Parādnieks: Ligita Rasmane-Rūsiņa Nekustamā īpašuma adrese:Kalna iela 1-3, Jaunpagasts, Virbu pagasts, Talsu novads  Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 8896 900 0026 ir divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 49.1 kvm, kas izvietots mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā, kā arī pie dzīvokļa piederošo kopīpašuma 491/3657 domājamo daļu no būves. Nekustamā īpašuma novērtējums 1300.00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena 1300.00 EUR Izsoles solis 100.00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2019.gada 9.aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 130.00 EUR,  zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas reģistrācijas Nr. LV08076411647 depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2019.gada 20.marts, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 23.aprīlis plkst.13:00.Tālr. uzziņām 63624319.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi