Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00036/006/2019-EIS
Izsoles sākums:
18.06.2019
Pieteikties var līdz:
08.07.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
18.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Jaunsleine Sandra, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 40.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 300.00
Izsoles solis:
€ 30.00
Nosolītā cena:
€ 930.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta Peldu iela 38-1, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Aleksandram Stepanovam piederošo nekustamo īpašumu – Šķēde 2-15-43/45, Medzes pag., Grobiņas novads. Piedzinējs – Grobiņas novada dome, Lielā iela 76, Grobiņa. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 400 EUR, otrās izsoles sākumcena – 300 EUR, kura nav apliekama ar PVN, izsoles solis 30 EUR. Izsoles sākums 18.06.2019, noslēgums 18.07.2019 plkst. 13.00. Izsoles 20 diena  - 08.07.2019. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 08.07.2019, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma –40 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām: 63420864, 29188076

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi