Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00012/066/2019-EIS
Izsoles sākums:
21.02.2019
Pieteikties var līdz:
13.03.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
25.03.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Vildaus Juris, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 300.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 9 750.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
€ 14 750.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 66.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus, prakses vieta Rīga, Avotu iela 40-13, rīko nekustamā īpašuma Penkules iela 97, Mārupe, Mārupes nov., kadastra Nr.8076 503 0577 otro izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no divģimeņu dzīvojamās mājas jaunbūves ar kopējo platību 749.3 m2. Zemes gabals uz kura atrodas ēka pieder citai personai. Nekustamā īpašuma īpašnieks –Inotex, Rīga, Zvanu iela 7 - 4. Piedzinējs –Mārupes novada dome, Daugavas iela 29, Mārupe. Nekustamā īpašuma novērtējums - 13 000 EUR. Izsoles sākumcena –  9750 EUR. Izsoles solis – 500 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.  Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 13.martam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1300 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Vildaus, reģistrācijas Nr. 22127810025, Valsts kase, kontā Nr.LV97TREL9199053001000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 21.februāris, plkst.13:00 izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 25.marts, plkst.13:00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi