Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00045/036/2019-EIS
Izsoles sākums:
19.11.2019
Pieteikties var līdz:
09.12.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
19.12.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kruka Iveta, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 060.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 10 600.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
€ 30 100.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.36 zvērināta tiesu izpildītāja Iveta Kruka, prakses vieta, Ogre, Mālkalnes prospekts 1-16, LV-5001, rīko pirmo izsoli parādnieka John Christopher De Prendergast piederošajam nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 5666 004 0013, kas atrodas  "Laukezeriņi", Kalna pag., Jēkabpils nov.

Nekustamā īpašuma sastāvs – Zemes gabals aptver kopā12,5 ha, t.sk. lauks. 8,4 ha; meži 1,8 ha, izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes īpašuma kopplatība var tikt precizēta. Uz zemes gabala atrodas 2 (divas) dzīvojamās ēkas un 4 (četras) saimniecības ēkas

Piedzinējs: SEB Banka AS, adrese - Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076;

Nekustamā īpašuma novērtējums – 10 600,00 EUR;

Izsoles sākumcena – 10 600,00 EUR;

Izsoles solis – 500,00 EUR;

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2019.gada 9.decembrim ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas depozīta kontā Nr. LV89TREL9199026001000, saņēmējs Iveta Kruka, reģ. Nr. 17018211422, Valsts Kase, kods TRELLV22 nodrošinājuma summa 1060,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē.

Izsoles sākuma datums - 2019.gada 19.novembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 19. decembris plkst.13:00. Tālr. uzziņām 67205353; 29353951. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi