Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00012/041/2019-EIS
Izsoles sākums:
22.02.2019
Pieteikties var līdz:
14.03.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
25.03.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Spore Andris, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 13 860.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 138 600.00
Izsoles solis:
€ 5 000.00
Nosolītā cena:
€ 178 600.00

Objekta informācija

Rīgas Apgabaltiesas iecirkņa Nr.41 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vietas adrese: Rīga, Dzirnavu iela 66-24, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Islam Karimov. Piedzinējs – Rīgas Domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela5, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no mākslinieka darbnīcas Nr.516 ar kopējo platību 90,8 kvm un  9080/286257 kopīpašuma domājamām daļām no daudzīvokļu mājas. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatas nodaļā ar kadastra Nr.0100 920 4312, kas atrodas Republikas laukumā 3-516, Rīgā. Nekustamā īpašuma novērtējums sastāda 138600,00 EUR. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena – 138600,00 EUR. Izsoles solis – 5000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 14.martam jāieskaita Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.41 zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģ. Nr.30017311006, depozīta kontā Nr.LV33TREL9199031001000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma – 13860,00 EUR. Izsoles sākums – 2019.gada 22.februāris, plkst.13:00, izsoles noslēgums 2019.gada 25.marts, plkst. 13:00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi