Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00009/043/2019-EIS
Izsoles sākums:
11.12.2019
Pieteikties var līdz:
31.12.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
10.01.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kozlovskis Miks, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 4 650.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 46 500.00
Izsoles solis:
€ 3 750.00
Nosolītā cena:
€ 50 250.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.43 zvērināts tiesu izpildītājs Miks Kozlovskis, savā prakses vietā – Rīgā, Dzirnavu ielā 16, rīko pirmo izsoli Leonīdam Kulakovam un Viktoram Kulakovam piederošajam nekustamajam īpašumam. Nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr. 7 ar kopējo platību 73.79 m2 un pie tā piederošās 7379/370244 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kadastra numurs 0100 919 5350, kas atrodas Rīgā, Brīvības gatvē 418. Nekustamā īpašuma novērtējums ir 46 500.00 EUR. Izsoles sākumcena: 46 500.00 EUR. Izsoles solis: 3750.00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Izsoles sākuma datums un laiks: 11.12.2019. plkst.13.00 Izsoles noslēguma datums un laiks: 10.01.2020. plkst.13.00 Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 31.12.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni vai jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 4650.00 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Mika Kozlovska, reģistrācijas Nr. 24106110707, kontā Nr. LV30TREL9199033001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi