Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00004/014/2018-EIS
Izsoles sākums:
15.01.2018
Pieteikties var līdz:
04.02.2018 23:59
Izsoles noslēgums:
14.02.2018 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kalugina Ivetta, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 220.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 2 200.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
€ 4 400.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta Ostas iela 23, Ventspils, rīko pirmo izsoli Vladimiram Tverskojam piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs/hipotekārais kreditors: AS Citadele banka, Republikas laukums 2A, Rīga Parādnieks: Vladimirs Tverskojs Nekustamā īpašuma adrese: Atmodas bulvāris 8C-5, Liepāja Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 1700 902 8430 ir vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 33.7 kvm, kas izvietots individuāla projekta daudzdzīvokļu ēkas 2.stāvā Liepājas pilsētas Karostas mikrorajonā. Nekustamā īpašuma novērtējums 2200.00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena 2200.00EUR Izsoles solis 200.00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2018.gada 4.februārim ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas reģistrācijas Nr. LV08076411647 depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 220.00 EUR un jālūdz tiesu izpildītāju (izmantojot elektronisko izsoļu vietni) autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2018.gada 15.janvāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2018.gada 14.februāris plkst.13:00.Tālr. uzziņām 63624319.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi