Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00089/011/2018-EIS
Izsoles sākums:
07.11.2018
Pieteikties var līdz:
27.11.2018 23:59
Izsoles noslēgums:
07.12.2018 13:00
Izsoles rīkotājs:
Cgojeva Dace, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 100.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 750.00
Izsoles solis:
€ 70.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas 11. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Dace Cgojeva, prakses vieta Lielā iela-1, Talsos, pārdod otrajā izsolē Artūram Paučam piederošo nekustamo īpašumu Jaunā iela 6-3, Valdemārpils, Talsu nov.  

·         Parādnieks: Artūrs Paučs.  

·         Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests, reģistrācijas Nr.90000069281, Talejas iela 1, Rīga, LV-1978.                    

·         Novērtējums:  EUR 1000,00    

Nekustamā īpašuma īss apraksts: 1-istabas dzīvoklis pirmskara laika daudzdzīvokļu ēkas pirmajā stāvā, ar kopējo platību 38,3 kv.m., kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 3830/26200 domājamā daļa no dzīvojamās mājas, šķūņa un zemes gabala. Nekustamais īpašums reģistrēts Valdemārpils pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.88179000220.  

* Otrās izsoles sākumcena EUR 750,00

* Izsoles solis EUR 70,00

* Izsoles cena nav  apliekama ar pievienotās vērtības nodokli

* Izsoles sākuma datums: 2018.gada 7.novembris, plkst. 13.00

* Izsoles noslēguma datums: 2018.gada 7.decembris, plkst. 13.00  

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai.  

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 27.novembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam Dacei Cgojevai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā zvērinātam tiesu izpildītājam Dacei Cgojevai, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma- EUR 100,00.

Tālr. 63232382.    

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi