Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00013/008/2019-EIS
Izsoles sākums:
18.06.2019
Pieteikties var līdz:
08.07.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
18.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kalniņš Juris, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 260.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 2 600.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, ar prakses vietu Liepājā, Klaipēdas ielā 19/21-305, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Dzintrai Ezei piederošo nekustamo īpašumu Ezīši, Saldus novads, Zirņu pagasts, kadastra numurs: 8496 004 0402. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 84960040402) ar platību 0.5641 ha un zemes vienības (kadastra apzīmējums 84960040403) ar platību 0.4743 ha Nekustamais īpašums reģistrēts Zirņu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000426529. Piedzinējs – Saldus novada pašvaldība, jur.adrese Striķu iela 3, Saldus, LV3800. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 2600, izsoles sākumcena - EUR 2600. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 200 EUR. Izsole sāksies 18.06.2019. un noslēgsies 18.07.2019. plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 8.jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 260 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģ. Nr. 08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. informācijai 63451351, 20176868. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi