Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00031/014/2019-EIS
Izsoles sākums:
18.03.2019
Pieteikties var līdz:
07.04.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
17.04.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kalugina Ivetta, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
21 %
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 540.28
Izsoles dalības maksa:
€ 10.00
Sākumcena:
€ 15 402.78
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta Ostas iela 23, Ventspils, pārdod pirmajā izsolē SIA “Piejūra”(01.03.2019 nosaukums mainīts uz SIA “Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss”), juridiskā adrese – "Avoti", Nīcas pagasts, Nīca, Nīcas novads, piederošo nelietotu kustamo mantu, kā vienu izsoles priekšmetu kopā: kanifolijs - 30 kg; rokas plēve - 100 m; straplente (1*12.90) - 1 rullis; termoformas plēve APET/PE 500my 355mm melnā – 209 m; termoformas plēve MB 420mm 90my caurspīdīga – 229 m; kārba Hanza 170g litografija – 6167 gb; kārba Nr.2 litografija GRAN MARE – 67936 gb; kārba Nr.3B metāla – 150 gb; stikla burka TO 235 – 1300 gb; metāla vāks ar gredzenu litografija AMBERFISSH  – 50410 gb; metāla vāks Nr.8 – 10020 gb; metāla vāks stikla burkai Amberfish RSB 82 – 119268 gb. Kustamās mantas novērtējums kopā un izsoles sākumcena 15402,78 EUR. Izsoles solis  200,00 EUR. Izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli 21 %. Personai, kura vēlas piedalīties kustamās mantas izsolē, līdz 2019.gada 7.aprīlim izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no kustamās mantas novērtējuma – 1540,28 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas, reģ. Nr.LV08076411647, depozīta kontā LV66TREL9199009001000, VALSTS KASE, kods TRELLV22 maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un mantas nosaukumu. Izsoles sākuma datums – 2019.gada 18.marts, izsoles noslēguma datums un laiks – 2019.gada 17.aprīlis plkst.13:00. Tālrunis uzziņām 63624319.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi