Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00052/014/2019-EIS
Izsoles sākums:
14.05.2019
Pieteikties var līdz:
03.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
13.06.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kalugina Ivetta, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 40.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 400.00
Izsoles solis:
€ 40.00
Nosolītā cena:
€ 440.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta Ostas iela 23, Ventspils, rīko valstij piekritīgās mantas (bezmantinieka manta – īpašumtiesības Anna Avedjonoka mirusi) - nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Kreditors: 1.Ventspils novada pašvaldība, Skolas iela 4, Ventspils Nekustamā īpašuma adrese: "Medņi 2"-1, Tārgales pagasts, Ventspils novads. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 9866 900 0083 ir divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 45.2 kvm, kas izvietots mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma novērtējums 400.00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena 400.00 EUR Izsoles solis 40.00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2019.gada 3.jūnijam izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 40.00 EUR,  zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas reģistrācijas Nr. LV08076411647 depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2019.gada 14.maijs, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 13.jūnijs plkst.13:00.Tālr. uzziņām 63624319.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi