Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00010/102/2018-EIS
Izsoles sākums:
13.12.2018
Pieteikties var līdz:
02.01.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
14.01.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Meimere Aelita, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 880.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 6 600.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
€ 8 800.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.102 zvērināta tiesu izpildītāja Aelita Meimere, prakses vieta Bauskā, Dārza 12a, otrajā izsolē pārdod Taigai Praulītei piederošo nekustamo īpašumu- Salātu iela 33-53, Bauska, Bauskas novads, īpašums sastāv no vienistabu dzīvokļa ar kopējo platību 37,6 m2, ar pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 376/32429 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas, kura īpašuma tiesības reģistrētas Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 701 53 ar kadastra Nr. 4001 900 0772. Piedzinējs: SIA “VIDES SERVISS”, Salātu iela 7a, Bauska.  Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.          

Nekustamā īpašuma novērtējums – 8800,00 EUR.

Otrās izsoles sākumcena - 6600,00 EUR.   

Izsoles solis -  EUR 200,00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 2. janvārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt to dalībai izsolē un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Aelitas Meimeres, reģ. Nr.10097012082, Valsts kase, depozīta kontā Nr.LV58TREL9199079001000, nodrošinājumu  880,00 EUR  apmērā. Izsoles sākuma datums - 2018. gada 13. decembris plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks – 2019. gada 14. janvāris plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi