Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00011/034/2019-EIS
Izsoles sākums:
12.06.2019
Pieteikties var līdz:
02.07.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
12.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Balasanjana Elīna , ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 250.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 2 500.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 3 100.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.34 zvērināta tiesu izpildītāja Elīna Balasanjana, prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 88-II, LV-1001, rīko pirmo izsoli Andrejam Gusevam piederošajam nekustamajam īpašumam - 1/4 daļa no nekustamā īpašuma Nometņu iela 12-10, Jūrmala, kadastra Nr. 1300 901 0303. Saskaņā ar informāciju zemesgrāmatā viss nekustamais īpašums Nometņu iela 12-10, Jūrmala, kadastra Nr. 1300 901 0303, sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 50,83 kvm. un 5083/64049 kopīpašuma domājamām daļām no būves un zemes. Saskaņā ar informāciju Valsts zemes dienestā dzīvokļa platība ir 50,9 kvm. Piedzinēji: valsts, Lilija Dobrovoļska, Ņina Primakova. Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena - 2500 EUR. Izsoles solis - 100 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%). Izsole sāksies 12.06.2019. un noslēgsies 12.07.2019. plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 02.07.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (250 EUR) zvērinātas tiesu izpildītājas Elīnas Balasanjanas, pers. kods 171286-11056, depozīta kontā Nr. LV49TREL919910800100B, Valsts kase, kods TRELLV22.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi