Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00005/012/2019-EIS
Izsoles sākums:
18.07.2019
Pieteikties var līdz:
07.08.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
19.08.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kalniņa Ilona, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 270.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 17 025.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
€ 31 525.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.12 zvērināts tiesu izpildītājs Ilona Kalniņa, prakses vieta - Lielais prospekts 54-2 ,Ventspilī, pārdod   otrajā izsolē  Klāvam Akermanim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Planīcas ielā 20, Kuldīga, Kuldīgas novads, piedzinējs - AS, SEB Banka -  Meistaru ielā 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 1381 m2, jaunbūves - ekspluatācijā nenodotās ēkas - 256 m2, un jaunbūves - ekspluatācijā nenodotas ēkas, ir reģistrēts Kuldīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā ar kadastra numurs 6201 013 0022. Nekustamā īpašuma novērtējums 22700.00 EUR. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir otrā izsole. Izsoles sākumcena 17025.00 EUR. Izsoles solis 500.00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē jāiemaksā līdz līdz 2019.gada 7.augustam zvērinātas tiesu izpildītājas Ilonas Kalniņas, reģ.Nr.10045911633, depozītu kontā Nr.LV69TREL9199007001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas un jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt tās dalību izsolē. Izsoles sākuma datums 2019.gada 18.jūlijs plkst 13.00, izsoles noslēguma datums 2019.gada 19.augusts plkst.13.00. Tālrunis uzziņām: 63628036, mob.29696692

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi