Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00124/005/2018-EIS
Izsoles sākums:
07.11.2018
Pieteikties var līdz:
27.11.2018 23:59
Izsoles noslēgums:
07.12.2018 13:00
Izsoles rīkotājs:
Biķe Agnese, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 870.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 28 700.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepājā, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Mārtiņam Ruķerim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Roņu ielā 6B, Liepājā. Piedzinēji: Gatis Zamurs un SIA “Capitalia”, adrese – Brīvības iela 40 – 35, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no divām būvēm, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 762A, kadastra Nr. 1700 530 0002. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 28 700,00 EUR. Izsoles solis 1 000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 27.novembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 2 870,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, VALSTS KASE, kods TRELLV22 maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2018.gada 7.novembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2018.gada 7.decembris plkst.13:00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi