Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00047/086/2019-EIS
Izsoles sākums:
20.03.2019
Pieteikties var līdz:
09.04.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
23.04.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Šusts Ainārs, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 12 100.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 121 000.00
Izsoles solis:
€ 3 000.00
Aktuālais solījums:
-

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts, prakses vieta Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu – zemes gabalu 1528 kvm platībā ar uz tā esošu jaunbūvi, kas atrodas Lūšu iela 10A, Jūrmala, kadastra numurs 1300 015 3341, reģistrēts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000129229 uz Helenas Suvorovas vārda.

Piedzinējs: SIA Baltics Credit Solutions Latvia, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 21-11, Rīga.

Novērtējums – izsoles sākumcena: 121 000,00 EUR (viens simts divdesmit viens tūkstotis euro, 00 centi). Izsoles solis – 3000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 9.aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10 % apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 12 100,00 EUR zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģ.Nr.LV06097511242, depozīta kontā Nr.LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles sākuma datums - 2019.gada 20.marts, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 23.aprīlis, plkst.13:00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma.                

Tālrunis uzziņām 67693733.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi