Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00001/043/2019-EIS
Izsoles sākums:
19.03.2019
Pieteikties var līdz:
08.04.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
18.04.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kozlovskis Miks, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 400.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 4 000.00
Izsoles solis:
€ 337.00
Nosolītā cena:
€ 7 707.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 43. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Miks Kozlovskis, savā prakses vietā Rīgā, Dzirnavu ielā 16, rīko Aigaram Timermanim piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Nekustamais īpašums – 1/2 kopīpašuma domājamā daļa no dzīvokļa ar kopējo platību 39 m2, kas atrodas Tallinas ielā 9-8, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 901 2951, kopīpašuma 39/2859 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas. Piedzinējs – SIA Varenne, Nometņu iela 3-9, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums ir 4000.00 EUR. Izsoles sākumcena: 4000.00 EUR. Izsoles solis: 337.00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Izsoles sākuma datums un laiks: 19.03.2019. plkst.13.00 Izsoles noslēguma datums un laiks: 18.04.2019. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 08.04.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni vai jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 400.00 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Mika Kozlovska, reģistrācijas Nr. 24106110707, kontā Nr. LV30TREL9199033001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi