Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00063/011/2019-EIS
Izsoles sākums:
12.06.2019
Pieteikties var līdz:
02.07.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
12.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Cgojeva Dace, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 3 780.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 28 350.00
Izsoles solis:
€ 2 500.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas 11. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Dace Cgojeva, prakses vieta Lielā iela-1, Talsos, pārdod otrajā izsolē nekustamo īpašumu Ezera iela 29, Talsi, Talsu nov., kas pieder SIA LAW&FINANCE CONSULTING, reģistrācijas Nr.40003929449.  

·         Parādnieks: SIA LAW&FINANCE CONSULTING, reģistrācijas Nr.40003929449, Tīdas, Platones pag., Jelgavas nov., LV-3021.  

·         Piedzinējs: Talsu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009113532, Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201.                   

·         Novērtējums:  EUR 37 800,00    

Nekustamā īpašuma īss apraksts: nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra numuru 88010120057, ar kopējo platību 1357 kv.m. un būves ar kadastra apzīmējumu 88010120057001 un kopējo platību 624,4 kv.m.. Nekustamais īpašums reģistrēts Talsu pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.88010120057.  

* Otrās izsoles sākumcena EUR 28 350,00

* Izsoles solis EUR 2500,00

* Izsoles cena nav  apliekama ar pievienotās vērtības nodokli

* Izsoles sākuma datums: 2019.gada 12.jūnijs, plkst. 13.00

* Izsoles noslēguma datums: 2019.gada 12.jūlijs, plkst. 13.00  

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai.  

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 2.jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam Dacei Cgojevai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma- EUR 3780,00.

Tālr. 63232382.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi