Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00066/110/2017-EIS
Izsoles sākums:
13.09.2017
Pieteikties var līdz:
03.10.2017 23:59
Izsoles noslēgums:
13.10.2017 13:00
Izsoles rīkotājs:
Andrejeva Indra, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 60.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 600.00
Izsoles solis:
€ 60.00
Nosolītā cena:
€ 660.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas 110.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Indra Andrejeva, prakses vieta Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, rīko Aivaram Sīlim piederošās 1/3 domājamās daļas no nekustamā īpašuma "Sīļi", Kalnciema pag., Jelgavas nov., kadastra Nr. 5431 003 0108, pirmo izsoli. Piedzinējs – Valsts policijas Zemgales reģiona pārvalde Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļa, Katoļu iela 8a, Jelgava. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 5431 003 0108 un kopējo platību 3,64 ha, tajā skaitā meža zeme 1,88 ha. Nekustamā īpašuma 1/3 domājamās daļas novērtējums – EUR 600,00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – EUR 600,00. Izsoles solis - EUR 60,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2017. gada 13. septembrī un izsoles noslēgums - 2017. gada 13. oktobrī plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2017. gada 3. oktobrim ir jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 60,00 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas reģ.Nr.LV25116610021 depozīta kontā – Valsts Kase, konta Nr.LV68TREL9199082002000, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.01207/110/2014 un nekustamā īpašuma adresi, un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalību izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi