Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00043/005/2019-EIS
Izsoles sākums:
21.02.2019
Pieteikties var līdz:
13.03.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
25.03.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Biķe Agnese, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 240.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 2 400.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 2 900.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepājā, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Inesei Hibnerei piederošo nekustamo īpašumu (1/3 domājamā daļa), kas atrodas Andreja Pumpura ielā 7 – 7, Talsos, Talsu novadā. Piedzinējs: SIA “Intrum Latvia”,  adrese – Duntes iela 3, Rīga. Viss nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 46,6 m2 un 466/25919 kopīpašuma domājamām daļām, reģistrēts Talsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 689 7, kadastra Nr. 8801 900 0727. Izsolē tiek pārdota 1/3 domājamā daļa no nekustamā īpašuma. Nekustamā īpašuma (1/3 domājamā daļa) piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 2 400,00 EUR. Izsoles solis 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 13.martam izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 240,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, VALSTS KASE, kods TRELLV22 maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2019.gada 21.februāris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2019.gada 25.marts plkst.13:00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi