Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00074/028/2017-EIS
Izsoles sākums:
13.09.2017
Pieteikties var līdz:
03.10.2017 23:59
Izsoles noslēgums:
13.10.2017 13:00
Izsoles rīkotājs:
Zaķe Alīna, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 130.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 11 300.00
Izsoles solis:
€ 1 130.00
Nosolītā cena:
€ 19 210.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas 28. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Zaķe, prakses vieta Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 93a, rīko SIA MAĻINOVA, piederošā nekustamā īpašuma "Maļinova 1", Maļinova, Maļinovas pag., Daugavpils nov. kadastra Nr 4470 003 0022, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no trīs zemes gabaliem ar kopējo platību 8,8742 ha un apbūves -  deviņas putnu fermas, ventilācijas ēka, sūkņu stacija, divas noliktavas, nojume, divi caurlaides punkti, divas saimniecības ēkas, šķūnis un ūdenstornis.

Parādnieks  –  SIA MAĻINOVA, Maļinovas pag., Daugavpils nov.

Piedzinējs –  Maļinovas pagasta pārvalde, Rēzeknes iela 29 A, Maļinova, Maļinovas pag., Daugavpils nov.

Nekustamā īpašuma novērtējums – 11300,00 EUR.

Pirmās izsoles sākumcena – 11300,00 EUR.

Izsoles solis – 1130,00 EUR.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017. gada 3. oktobrim ir jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr. LV48TREL9199021001000, saņēmējs Alīna Zaķe, reģ., Nr. 22095811436, Valsts Kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 1130,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē.

Izsoles sākuma datums - 2017.gada 13. septembris.

Izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 13. oktobris plkst.13:00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi