Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00060/107/2019-EIS
Izsoles sākums:
10.06.2019
Pieteikties var līdz:
30.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
10.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Slivjuka Rudīte, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 520.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 15 200.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas 107. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Rudīte Slivjuka, prakses vieta  Atmodas iela 19-255, Jelgavā, rīko Aijai Avitanei-Kameronai piederošā nekustamā īpašuma „Vasarnīca Nr.72”, Aizkraukle, Aizkraukles novadā, kadastra Nr. 3201 004 0535, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,0647 ha, zemesgrāmatā nereģistrētas dzīvojamās ēkas-jaunbūves ar pieņemto aptuveno platību 120,0 kv.m., zemesgrāmatā nereģistrētas dārza mājas-jaunbūves ar pieņemto aptuveno platību 60,0 kv.m. Piedzinējs AS Swedbank, Balasta dambis 15, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena 15200,00 EUR. Izsoles solis 1000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2019. gada 10.jūnijs. Izsoles noslēgums - 2019.gada 10.jūlijs, plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2019.gada 30.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma 1520,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas reģ.Nr.LV05046610019 depozīta kontā – VALSTS KASE, konta Nr.LV78TREL9199098001000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē.  

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi