Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00257/081/2018-EIS
Izsoles sākums:
07.11.2018
Pieteikties var līdz:
27.11.2018 23:59
Izsoles noslēgums:
07.12.2018 13:00
Izsoles rīkotājs:
Veinbergs Rolands, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 9.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 67.50
Izsoles solis:
€ 5.00
Nosolītā cena:
€ 1 117.50

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, ar prakses vietu: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod otrajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder SIA Jumona. Piedzinējs – SIA Rīgas namu pārvaldnieks, Aleksandra Čaka ielā 42, Rīga, LV-1011.

Tiks izsolīts nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.2, un pie tā piederošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītām būvēm- šķūņiem ar kadastra apzīmējumiem 01000972086003, 01000972086004, 01000972086008, un zemesgabala, kas atrodas Lielupes ielā 29, Rīgā, kadastra numurs: 01009137983, Rīga, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.304382.

Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 90,00.

Izsoles sākumcena: EUR 67,50.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles solis: EUR 5,00.

Izsoles sākums: 2018. gada 07. novembrī.

Izsoles noslēgums: 2018.gada 07. decembrī, pulksten 13:00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018. gada 27. novembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (Reģ.Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi