Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00067/011/2019-EIS
Izsoles sākums:
07.06.2019
Pieteikties var līdz:
27.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
08.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Cgojeva Dace, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 315.40
Izsoles dalības maksa:
€ 10.00
Sākumcena:
€ 13 154.00
Izsoles solis:
€ 131.54
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.11 zvērināts tiesu izpildītājs Dace Cgojeva, prakses vieta Lielā iela 1-2.stāvs, Talsi, pārdod pirmajā izsolē Raivim Liberam piederošo 1 kapitāla daļu uzņēmumā SIA "LR TRANSPORTS", reģ.Nr.41203032599.

*)Parādnieks: Raivis Libers;

*)Novērtējums: 13154,00 EUR;

*)Izsoles kārta: 1. izsole;

*)Kustamās mantas īss apraksts: Uzņēmuma SIA "LR TRANSPORTS", reģ.Nr.4120302599, 1 kapitāla daļa. Uzņēmums ir reģistrēts pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrā no 2008. gada 19. maija. Uzņēmums reģistrēts Eiropas Savienības pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrā.

*)Izsoles solis: 131,54 EUR;

*)Izsoles sākuma datums: 2019. gada 7. jūnijs plkst. 13:00;

*)Izsoles noslēguma datums: 2019. gada 8. jūlijs plkst. 13:00;

*)Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli;

*)Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 27. jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam Dacei Cgojevai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000, Valsts kase 10% nodrošinājums no kustamās mantas novērtējuma: 1315,40 EUR

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi