Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00015/036/2017-EIS
Izsoles sākums:
13.09.2017
Pieteikties var līdz:
03.10.2017 23:59
Izsoles noslēgums:
13.10.2017 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kruka Iveta, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 050.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 10 500.00
Izsoles solis:
€ 105.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.36 zvērināta tiesu izpildītāja Iveta Kruka, prakses vieta, Rīga, Aspazijas bulvāris 32-306, rīko pirmo izsoli parādniecei Dainai Ložeņicinai, piederošajam nekustamajam īpašumam, ar kadastra numuru 0100 047 0093, kas atrodas Pļaviņu iela 12, Rīga. Nekustamā īpašuma sastāvs –  zemes gabals 696 kv.m platībā. Piedzinējs: Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, jur.adrese- Terēzes iela 5, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena – 10500,00 EUR. Izsoles solis – 105,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017.gada 3. oktobrim ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas depozīta kontā Nr. LV89TREL9199026001000, saņēmējs Iveta Kruka, reģ. Nr. 17018211422, Valsts Kase, kods TRELLV22 nodrošinājuma summa 1050,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 13. septembrī, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 13. oktobrī plkst.13:00. Tālr. uzziņām 67205353; 29353951. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi