Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00015/100/2017-EIS
Izsoles sākums:
14.09.2017
Pieteikties var līdz:
04.10.2017 23:59
Izsoles noslēgums:
16.10.2017 13:00
Izsoles rīkotājs:
Gulbe Ligita, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 60.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 600.00
Izsoles solis:
€ 40.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 100  zvērināts tiesu izpildītājs Ligita Gulbe, prakses vieta Lāčplēša iela 4-318, Aizkraukle, Aizkraukles novads, pirmajā izsolē pārdod par bezmantinieka mantu atzītu nekustamo īpašumu Odzienas iela 3 - 4, Pļaviņas, Pļaviņu novads, kadastra numurs 3213 900 0601, reģistrēts Pļaviņu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000009254-4. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 4, ar kopējo platību 38,3 kvm un pie tā piederošā kopīpašuma 383/2011 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 32130010364001), kopīpašuma 383/2011 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 32130010364002), kopīpašuma 383/2011 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 32130010364003); kopīpašuma 383/2011 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 32130010364004), kopīpašuma 383/2011 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 32130010364005), kopīpašuma 383/2011 domājamā daļa no zemes (kadastra apzīmējums 32130010364). Kreditors: SIA Pļaviņu komunālie pakalpojumi, Daugavas iela 43, Pļaviņas, Pļaviņu nov. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR: 600,00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena: EUR 600,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 40,00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Izsoles  sākums: 2017.gada 14. septembris. Izsoles noslēgums 2017.gada 16. oktobris, plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma EUR 60,00, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, zvērināta tiesu izpildītāja Ligitas Gulbes, Reģ. Nr. LV25086411856 depozīta kontā Nr. LV61TREL9199077001000, VALSTS KASE, kods: TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt to dalībai izsolē līdz 2017.gada 4.oktobrim. Tālrunis uzziņām: 65122529. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi