Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00004/075/2019-EIS
Izsoles sākums:
19.03.2019
Pieteikties var līdz:
08.04.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
18.04.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Priedniece Daina, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 6 790.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 67 900.00
Izsoles solis:
€ 700.00
Nosolītā cena:
€ 86 800.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 75. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Daina Priedniece, prakses vieta Bērzaunes iela 9, 3.st., Rīga, LV-1039, rīko pirmo izsoli Solvitai Uršuļskai piederošajam nekustamajam īpašumam – Dzīvokļa īpašums Nr. 518 ar kopējo platību 80.3 m². Kopīpašuma 803/140907 domājamā daļa no daudzīvokļu mājas un zemesgabala (kadastra numurs 0100 035 2059) – Dārzaugļu ielā 1-518, Rīgā, (trīs istabu dzīvoklis ar kopējo platību 80.3 m²) kadastra numurs 0100 920 4984.  

Nekustamā īpašuma īpašnieks: Solvita Uršuļska. Piedzinējs: Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga.  

Nekustamā īpašuma novērtējums / izsoles sākumcena – EUR 67900,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.  

Izsoles solis: EUR 700,00.  

Izsole sāksies 2019. gada 19. martā un noslēgsies 2019. gada 18. aprīlī plkst. 13:00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 8. aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu EUR 6790,00, kas ir 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, zvērinātas tiesu izpildītājas Dainas Priednieces, reģ. Nr. LV10027610917, depozītā kontā Nr. LV25TREL9199101001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi