Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00018/109/2019-EIS
Izsoles sākums:
27.05.2019
Pieteikties var līdz:
16.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
26.06.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Celherte-Ozola Agnese, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 330.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 3 300.00
Izsoles solis:
€ 330.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas 109.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Celherte-Ozola, (prakses vieta Mātera iela 55, Jelgava) paziņo, ka tiek rīkota pirmā izsole SIA "Ēku Saimnieks", juridiskā adrese: Satiksmes iela 35A, Jelgava, 5414/6013 domājamām daļām no nekustamā īpašuma - neapdzīvojamas telpas Nr.9 ar kopējo platību 601,3 kv.m. un pie tā piederošās 6013/71753 kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 0900 011 0509 001) un zemes (kadastra apzīmējums 0900 011 0509), kas atrodas Satiksmes ielā 35A-N9, Jelgavā, kadastra Nr. 0900 902 6779. Piedzinēji: Valsts ieņēmumu dienests, juridiskā adrese: Talejas iela 1, Rīga; Jelgavas pilsētas dome, juridiskā adrese: Lielā iela 11, Jelgava; Artūrs Miščenko. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas novērtējums/izsoles sākumcena – EUR 3300,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 16. jūnijam, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 330,00 apmērā tiesu izpildītājas Agneses Celhertes-Ozolas, reģ. Nr. LV18038511080, depozīta kontā Nr. LV19TREL919911000100B Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un lietas Nr. 00309/109/2017. Izsoles sākums - 2019. gada 27. maijs un izsoles noslēgums - 2019. gada 26. jūnijs plkst.13.00. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi