Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00010/107/2019-EIS
Izsoles sākums:
22.02.2019
Pieteikties var līdz:
14.03.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
25.03.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Slivjuka Rudīte, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 850.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 8 500.00
Izsoles solis:
€ 425.00
Nosolītā cena:
€ 8 925.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Rudīte Slivjuka, prakses vieta Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-316, Jelgavā, rīko Andrim Alksnim piederošā nekustamā īpašuma Miera iela 7, Auce, Auces nov., kadastra Nr. 4605 014 1411, pirmo izsoli. Piedzinējs – Uldis Dombrovskis. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala (kadastra numuru 4605 014 1411) ar kopējo platību 1542 kv.m., būves – dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 46050141411001) ar kopējo platību 750,7 kv.m., būves – dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 46050141411002) ar kopējo platību 66,4 kv.m., būves – saimniecības ēkas (kadastra apzīmējums 46050141411003) ar kopējo platību 55,6 kv.m., būves - šķūņa (kadastra apzīmējums 46050141411011) ar kopējo platību 18 kv.m., būves - šķūņa (kadastra apzīmējums 46050141411012) ar kopējo platību 31,4 kv.m., un būves - šķūņa (kadastra apzīmējums 46050141411013) ar kopējo platību 73,9 kv.m. Nekustamā īpašuma novērtējums – EUR 8500,00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – EUR 8500,00. Izsoles solis - EUR 425,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2019. gada 22. februārī un izsoles noslēgums - 2019. gada 25. martā plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2019. gada 14. martam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 850,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas reģ.Nr.LV05046610019 depozīta kontā – VALSTS KASE, konta Nr.LV78TREL9199098001000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi