Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00083/058/2018-EIS
Izsoles sākums:
13.12.2018
Pieteikties var līdz:
02.01.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
14.01.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Stepanovs Jānis, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 3 290.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 32 900.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 58.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, prakses vieta Rīga, Brīvības gatve 226/4, rīko Oksanai Apariņai piederošā nekustamā īpašuma “Sproģi”, Rumbula, Stopiņu novads, kadastra Nr.8096 007 0075, pirmo izsoli. Saskaņā ar zemesgrāmatas nodalījumā esošo informāciju nekustamais īpašums sastāv no diviem zemes gabaliem ar kopējo platību 2,47 ha un četrām ēkām, savukārt nekustamā īpašuma vērtētājs konstatējis, ka viena no ēkām dabā nepastāv, bet cita ir cietusi ugunsgrēkā. Piedzinējs – Swedbank AS, Balasta dambis 15, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākumcena) – 32900,00 EUR. Izsoles solis – 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 2.janvārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 3290,00 EUR apmērā, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova, reģ. Nr. 18037312362, depozīta kontā Nr.LV09TREL9199047001000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2018.gada 13.decembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 14.janvāris plkst.13:00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi