Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00003/019/2020-EIS
Izsoles sākums:
17.01.2020
Pieteikties var līdz:
06.02.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
17.02.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Osipovs Ingars, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 150.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 125.00
Izsoles solis:
€ 50.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

           Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 19 zvērināts tiesu izpildītājs Ingars Osipovs (prakses vieta Preiļi, Raiņa bulvāris 3-2) pārdod otrajā izsolē Nijole Martisauskaite piederošo nekustamo īpašumu Trejdeksnis, Ezerkrasta iela 2 - 1, Blonti, Blontu pag., Ciblas novads,  kadastra Nr   6844 900 0004, nekustamais īpašums sastāv no dzīvoklis Nr. 1  kopējā platība 163.3 m² un 1633/3222 kopīpašuma domājamām daļām no būves kadastra Nr 68440040526001, īpašuma tiesības reģistrētas Blontu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000142275 1.        Parādnieks Nijole Martisauskaite, Lielvardes iela 121066, Rīga, piedzinējs: AS Citadele banka, reģistrācijas Nr.  40103303559, Ciblas novada pašvaldība, Domes nams, Blonti, Blontu pag., Ciblas novads.          Nekustamā īpašuma novērtējums 1500,00EUR un otrās izsoles sākumcena 1125,00EUR.  Izsoles sākumcena  nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.      Pēc kārtas tā ir otrā izsole. Izsoles solis- 50,00EUR. Izsole sākuma datums ir 2020.gada 17. janvārī pulksten.13:00 un izsoles noslēguma datums 2020.gada 17. februāris pulksten 13:00. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 6. februārim, jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Ingars Osipovs reģ. Nr. 28057312166 depozīta kontā: nr.: LV10TREL9199014001000, Saņēmējbanka: Valsts Kase, kods TRELLV22 nodrošinājums 150,00EUR apmērā, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Tālrunis uzziņām 29147059.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi