Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00081/031/2019-EIS
Izsoles sākums:
05.11.2019
Pieteikties var līdz:
25.11.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
05.12.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Rutkovska Gaida, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 60.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 600.00
Izsoles solis:
€ 50.00
Nosolītā cena:
€ 700.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas 31.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gaida Rutkovska, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē Edgaram Gabrusenokam piederošo 1/4 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Purenītes, kas atrodas Līdeksna, Nirzas pag., Ludzas nov., kadastra Nr.6878 002 0100. Piedzinēji: Vizma Novičenoka un Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 7 ha, uz zemes gabala atrodas dzīvojamā ēka un piecas palīgceltnes. Nekustamā īpašuma 1/4 domājamās daļas piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena noteikta 600 EUR. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 50 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 25.novembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (60 EUR) tiesu izpildītājas Gaidas Rutkovskas, reģ. Nr.LV15055811479, depozīta kontā Nr.LV30TREL9199020003000, valsts kase, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 5.novembris plkst.13.00 un izsoles noslēguma datums - 2019.gada 5.decembris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 64624889, mob.26806595.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi