Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 03.08.2020 15:26!
Sludinājuma reģ.nr:
00047/029/2020-EIS
Izsoles sākums:
03.07.2020
Pieteikties var līdz:
23.07.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
03.08.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Solovjova Lilija, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 900.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 9 000.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
€ 38 800.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē Antoņinai Ņikitinai piederošo nekustamo īpašumu Induļi, adrese: "Induļi", Kaplavas pagasts, Krāslavas novads, kadastra Nr. 6070 003 0034. Nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām ar kopējo platību 17,1 ha (zemes vienība 13 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60700030034 un zemes vienība 4,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60700030109), kā arī sešām būvēm (kadastra apzīmējumi 60700030034001; 002; 003; 004; 005; 006). Piedzinēji: SIA “AM finances”, jur. adrese: Vienības iela 4 - 11, Daugavpils; Luminor Bank AS Latvijas filiāle, jur. adrese: Skanstes iela 12, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir 9000,00 EUR. Izsoles solis: 200,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma 1.izsolē, līdz 2020.gada 23.jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i. 900,00 EUR, ZTI L.Solovjovas, reģ.Nr.08046611453, depozīta kontā Nr.LV69TREL9199104001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2020.gada 3.jūlijs plkst.13:00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2020.gada 3.augusts plkst.13:00. Tālr. uzziņām 64624889, 26111586.  

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi