Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 23.11.2020 13:15!
Sludinājuma reģ.nr:
00021/071/2020-EIS
Izsoles sākums:
22.10.2020
Pieteikties var līdz:
11.11.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
23.11.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Muižnieks Oskars, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 8 100.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 81 000.00
Izsoles solis:
€ 2 000.00
Nosolītā cena:
€ 101 000.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 71.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Oskars Muižnieks, prakses vieta Ģertrūdes iela 62A-47, Rīgā, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv)  pārdod Iļjas FRĪDMANA piederošo nekustamo īpašumu,  Rīgā, Neretas ielā 2 k-1-67 ar kadastra numuru 0100 909 6748, kas ir reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000035454 67. Nekustamais īpašums sastāv no 2- istabu dzīvokļa ar kopējo platību 114,2 m 2, kas atrodas 7 – stāvu  ’’ jaunceltnes projekta ’’ UrbanArt’’ ēkas 6.stāvā Rīgas pilsētas daļā Torņakalns, pie īpašuma piederošā kopīpašuma 1142/21793 domājamās daļas no daudzdzīvokļu ēkas un pie īpašuma piederošā kopīpašuma 1142/21793 domājamās daļas no zemes gabala.   Piedzinējs:  Jūlijs KISILS   Nekustamā īpašuma novērtējums 81 000,00 EUR (astoņdesmit viens tūkstotis eiro). Pirmās izsoles sākumcena – 81 000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis –  2 000,00 EUR. Izsoles sākums 2020.gada 22.oktobrī plkst. 13:00. Izsoles noslēgums 2020.gada 23.novembrī plkst. 13:00. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē līdz 2020.gada 11.novembrim zvērināta tiesu izpildītāja Oskara Muižnieka, reģ. Nr.LV20046112971, depozīta kontā Nr.LV41TREL9199058001000, Valsts kasē, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – 8 100,00 EUR (maksājuma uzdevumā norādīt - iemaksa par izsoli izpildu lietā Nr. 01302/071/2020); izmantojot elektronisko izsoļu vietni jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizēšanu dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā atrodama  https://izsoles.ta.gov.lv/.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi