Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00100/107/2018-EIS
Izsoles sākums:
07.11.2018
Pieteikties var līdz:
27.11.2018 23:59
Izsoles noslēgums:
07.12.2018 13:00
Izsoles rīkotājs:
Slivjuka Rudīte, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 510.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 15 100.00
Izsoles solis:
€ 755.00
Nosolītā cena:
€ 24 160.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Rudīte Slivjuka, prakses vieta Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-316, Jelgavā, paziņo, ka tiek rīkota pirmā izsole par bezmantinieka mantu atzītam nekustamajam īpašumam Pērnavas iela 12 - 30, Jelgava, kadastra Nr. 0900 902 2432. Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa, kas izvietots 103.sērijas daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā ar kopējo platību 53,9 kv.m., pie dzīvokļa īpašuma piederoša kopīpašuma 5230/293780 domājamā daļa. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 15100,00. Izsoles sākumcena – EUR 15100,00. Izsoles solis - EUR 755,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2018. gada 7. novembrī un izsoles noslēgums - 2018. gada 7. decembrī plkst.13.00. Kreditors – AS "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov.; AS Latvijas Gāze, Vagonu iela 20, Rīga; Jelgavas pilsētas pašvaldība, Lielā iela 11, Jelgava; SIA Fortum Jelgava, Pasta iela 47, Jelgava; SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde, Pulkveža Brieža iela 26, Jelgava. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2018. gada 27. novembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 1510,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas reģ.Nr.LV05046610019 depozīta kontā – VALSTS KASE, konta Nr.LV78TREL9199098001000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi