Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00001/014/2018-EIS
Izsoles sākums:
15.01.2018
Pieteikties var līdz:
04.02.2018 23:59
Izsoles noslēgums:
14.02.2018 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kalugina Ivetta, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 510.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 3 825.00
Izsoles solis:
€ 300.00
Nosolītā cena:
€ 4 125.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta Ostas iela 23, Ventspils, rīko otro izsoli nekustamajam īpašumam, kas nav reģistrēts zemesgrāmatā. Parādnieks: Pēteris Šimanovskis, kas pamatojoties uz 17.01.1999 pirkuma līgumu ir nekustāma īpašuma tiesiskais valdītājs.  Piedzinējs: SIA Talsu Namsaimnieks, Ezeru laukums 2, Talsi, Talsu novads Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 88689000225 ir četristabu dzīvoklis ar kopējo platību 89.2 kvm, kas izvietots mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā Talsu novadā, Laidzes pagastā, Laidze. Nekustamais īpašums nav reģistrēts Talsu rajona tiesas zemesgrāmatā. Nekustamā īpašuma novērtējums 5100.00 EUR. Otrās izsoles sākumcena 3825.00 EUR Izsoles solis 300.00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2018.gada 4.februārim ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas reģistrācijas Nr. LV08076411647 depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 510.00 EUR un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē (izmantojot elektronisko izsoļu vietni). Izsoles sākuma datums – 2018.gada 15.janvāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2018.gada 14.februāris plkst.13:00.Tālr. uzziņām 63624319.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi