Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 22.10.2020 13:09!
Sludinājuma reģ.nr:
00065/014/2020-EIS
Izsoles sākums:
22.09.2020
Pieteikties var līdz:
12.10.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
22.10.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kalugina Ivetta, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 670.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 6 700.00
Izsoles solis:
€ 300.00
Nosolītā cena:
€ 13 000.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta Ostas iela 23, Ventspils, rīko izsoli Gundaram Sāmitim piederošajam nekustamajam īpašuma.

Nekustamā īpašuma adrese:  "Gaidas", Tārgales pagasts, Ventspils novads

Nekustamā īpašuma sastāvs: Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 9866 026 0160  sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 3.25 ha.

Piedzinējs: Ventspils novada pašvaldība, Skolas iela 4, Ventspils

Nekustamā īpašuma novērtējums: 6700.00 EUR

Izsoles kārta: 1

Izsoles sākumcena: 6700.00 EUR.

Izsoles solis: 300.00 EUR.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2020.gada 12.oktobrim jāieskaita nodrošinājuma summa 670.00 EUR apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas reģistrācijas Nr. LV08076411647, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru, un izmantojot elektronisko izsoļu vietni jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. 

Izsoles sākuma datums - 2020.gada 22.septembris

Izsoles noslēguma datums un laiks - 2020.gada 22.oktobris plkst.13:00.

Tālr. uzziņām 636 24319. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi