Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00018/096/2018-EIS
Izsoles sākums:
13.12.2018
Pieteikties var līdz:
02.01.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
14.01.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Vanags Māris, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 150.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 500.00
Izsoles solis:
€ 75.00
Nosolītā cena:
€ 6 525.00

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.96 zvērināts tiesu izpildītājs Māris Vanags, prakses vietas adrese Smilšu iela 1, Valmiera, LV-4201, rīko atkārtotu pirmo izsoli nekustamajam īpašumam Palsas iela 6, Variņi, Variņu pagasts, Smiltenes novads, kadastra Nr.: 9490 003 0008, kas sastāv no diviem zemes gabaltiem ar kopējo platību 0,8 ha - zemes vienība (kadastra apzīmējums 9490 003 0008) ar platību 3000 kv.m., zemes vienība (kadastra apzīmējums 9490 003 0009) ar platību 5000 kv.m., un būves (kadastra apzīmējums 9490 003 0008 001). Kreditori - Akciju sabiedrība "Moda Kapitāls", juridiskā adrese: Ganību dambis 40A-34, Rīga, LV-1005, Smiltenes novada dome, juridiskā adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729. Nekustamā īpašuma novērtējums 1500,00 EUR. Izsoles sākumcena 1500,00 EUR, izsoles solis 75,00 EUR. Izsoles sākuma datums, laiks: 13.12.2018. pulksten: 13:00, Izsoles noslēguma datums, laiks: 14.01.2019. pulksten: 13:00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienoto vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 02.01.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, tas ir, 150,00 EUR, Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.96 zvērināta tiesu izpildītāja Māra Vanaga, reģistrācijas Nr.: 25108012056, depozīta kontā Nr.: LV04 TREL 9199 1110 0100 B, Valsts kase, kods: TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv). Tālrunis uzziņām: 27631776

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi