Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00050/110/2018-EIS
Izsoles sākums:
13.12.2018
Pieteikties var līdz:
02.01.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
14.01.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Andrejeva Indra, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 9 260.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 92 600.00
Izsoles solis:
€ 4 630.00
Nosolītā cena:
€ 134 270.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas 110.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Indra Andrejeva, prakses vieta Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, rīko SIA BALTIJAS TRESTS, juridiskā adrese Rubeņu ceļš 2, Jelgava, piederošā nekustamā īpašuma Rubeņu ceļš 2D, Jelgava, kadastra Nr. 0900 515 0214, pirmo izsoli. Piedzinējs – Valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra", Krišjāņa Valdemāra iela 31, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no būves (remonta mehāniskais cehs) ar kadastra apzīmējumu 09000150214012 un kopējo platību 1967,3 kv.m. Zeme nav īpašuma sastāvā. Nekustamā īpašuma novērtējums – EUR 92600,00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – EUR 92600,00. Izsoles solis - EUR 4630,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2018. gada 13. decembrī un izsoles noslēgums - 2019. gada 14. janvārī plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2019. gada 2. janvārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 9260,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas reģ.Nr.LV25116610021 depozīta kontā – Valsts Kase, konta Nr.LV68TREL9199082002000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi