Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00019/080/2019-EIS
Izsoles sākums:
21.05.2019
Pieteikties var līdz:
10.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
20.06.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Baltā Baiba, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 600.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 6 000.00
Izsoles solis:
€ 60.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.80 zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Baltā, ar prakses vietu: Kr.Barona iela 32, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Mirdzai Graudai. Piedzinējs – SIA KB Zolitūde, Dammes iela 17-18, Rīga. Tiks izsolīts nekustamais īpašums -  dzīvokļa īpašums Nr.5 un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 2640/63320 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītajām būvēm – šķūņa lit.003, pagraba lit.007, šķūņa lit.008, šķūņa lit.009, šķūņa lit.010 un zemes gabala, kadastra numurs: 0100 910 4608, kas atrodas Duntes ielā 24-5, Rīgā, un kas nostiprināts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000000590255.   Nekustamā īpašuma novērtējums: 6000.00 EUR. Izsoles sākumcena: 6000.00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: 60.00 EUR. Izsoles sākuma datums: 21.05.2019. Izsoles noslēguma datums: 20.06.2019. pulksten 13:00. Persona, kas vēlas piedalīties izsolē, var iemaksāt nodrošinājuma summu 10% (600.00 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē līdz 10.06.2019. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: Zvērināts tiesu izpildītājs Baiba Baltā (Reģ.Nr. LV27048211668), depozīta konta Nr. LV82TREL9199063001000, Valsts kase, kods: TRELLV22. Tālrunis uzziņām: 67333391.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi