Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00002/046/2019-EIS
Izsoles sākums:
15.01.2019
Pieteikties var līdz:
04.02.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
14.02.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Tunnis Jānis, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 880.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 28 800.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
€ 39 800.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 46.iecirkņa ZTI Jānis Tunnis prakses vieta Rīga, Tērbatas ielā 53-8, pirmajā izsolē pārdod Andrejam Podrezam piederošo nekustamo īpašumu, kas pieņemts mantojumā no mirušās Valentīnas Podrezas. Piedzinējs: Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga. Nekustamā īpašuma īss apraksts: dzīvoklis Nr.11, kas atrodas Rigondas gatvē 6, Rīgā, ar kopējo platību 51,5 kv.m., kadastra Nr.0100 910 0626. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena 28800,00 EUR. Izsoles solis 500.00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 04.02.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājuma summu 2880,00 EUR ZTI Jāņa Tuņņa, reģ.kods 11057612950, depozīta kontā Nr. LV74TREL9199036001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsole sāksies 15.01.2019. plkst. 13.00 un noslēgsies 14.02.2019. plkst.13.00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi