Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00013/066/2019-EIS
Izsoles sākums:
21.02.2019
Pieteikties var līdz:
13.03.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
25.03.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Vildaus Juris, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 6 900.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 69 000.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 66.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus, prakses vieta Rīga, Avotu iela 40-13, rīko nekustamā īpašuma Daugavgrīvas iela 31, Rīga, kadastra Nr.0100 561 0036 pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no pazemes kompleksa (kadastra apzīmējums 01000 610 0045 001) 748,2 m2 platībā. Atzīme: būve saistīta ar zemes gabalu - Rīgas pilsēta, Mārtiņu iela; Rīgas pilsēta, Daugavgrīvas iela; Rīgas pilsēta, Bezdelīgu iela, kadastra apzīmējums 0100 061 0045, Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.1279. Nekustamā īpašuma īpašnieks - SIA "MK Nams", Ozolciema iela 32, k-3-7, Rīga. Piedzinējs - RD Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga.  Nekustamā īpašuma novērtējums - 69 000 EUR. Izsoles sākumcena –  69 000 EUR. Izsoles solis – 1000 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 13.martam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 6900 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Vildaus, reģistrācijas Nr. 22127810025, Valsts kase, kontā Nr.LV97TREL9199053001000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 21.februāris, plkst.13:00 izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 25.marts, plkst.13:00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi