Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 05.05.2021 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00030/005/2021-EIS
Izsoles sākums:
01.04.2021
Pieteikties var līdz:
21.04.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
05.05.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Biķe Agnese, ZTI
Adrese:
Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, LV-3401
Telefons:
63422002; 22016616
E-pasts:
agnese.bike@lzti.lv

Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 200.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 500.00
Izsoles solis:
€ 50.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepājā, pārdod otrajā izsolē parādniekam Jānim Kamparam piederošās 26/100 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Veikals Cimdenieki, kas atrodas Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā. Piedzinēji: MAS PNB Banka, adrese – Elizabetes iela 15 – 2, Rīga, Grobiņas novada dome, adrese – Lielā iela 76, Grobiņa, Grobiņas novads, Valsts ieņēmumu dienests, adrese – Talejas iela 1, Rīga. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemes gabla ar kopējo platību 0,217 ha un būves, reģistrēts Grobiņas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 233, kadastra Nr. 6460 007 0019. Izsolē tiek pārdotas 26/100 domājamās daļas no nekustamā īpašuma. Nekustamā īpašuma (26/100 domājamās daļas) piespiedu pārdošanas vērtība 2 000,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena 1 500,00 EUR. Izsoles solis 50,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 21.aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, VALSTS KASE, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 200,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2021.gada 1.aprīlis, izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada 5.maijs plkst.13:00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi