Izsoles procesa informācija

Izsole ir pārtraukta 02.04.2019 15:57!
Sludinājuma reģ.nr:
00032/014/2019-EIS
Izsoles sākums:
20.03.2019
Pieteikties var līdz:
09.04.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
23.04.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kalugina Ivetta, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 250.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 2 500.00
Izsoles solis:
€ 25.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta Ostas iela 23, Ventspils, rīko pirmo izsoli Edgaram Segliņam piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs: AS PNB banka, Elizabetes iela  15-2, Rīga Parādnieks:Edgars Segliņš Nekustamā īpašuma adrese: "Puķes", Dunalkas pagasts, Durbes novads Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 6450 005 0068 satāv no zemes gabala ar kopējo platību 0.59 ha, dzīvojamo ēku ar kopējo platību 126 kvm, kūts ēkas. Nekustamā īpašuma novērtējums 2500.00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena 2500.00 EUR Izsoles solis 100.00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2019.gada 9.aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 250.00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas reģistrācijas Nr. LV08076411647 depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2019.gada 20.marts, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 23.aprīlis plkst.13:00.Tālr. uzziņām 63624319.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi