Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 15.01.2021 13:09!
Sludinājuma reģ.nr:
00049/107/2020-EIS
Izsoles sākums:
16.12.2020
Pieteikties var līdz:
05.01.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
15.01.2021 13:00
Izsoles rīkotājs:
Slivjuka Rudīte, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 100.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 11 000.00
Izsoles solis:
€ 550.00
Nosolītā cena:
€ 15 400.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Rudīte Slivjuka, prakses vieta Atmodas iela 19-255, Jelgavā, rīko Ainai Kulmanei piederošā nekustamā īpašuma Ozolu iela 7 - 47, Kandava, Kandavas nov., kadastra Nr. 9011 900 0281, pirmo izsoli. Piedzinējs – SIA "GelvoraSergel", Cēsu iela 31/3, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv trīsistabu dzīvokļa, kas izvietots Brežņeva laika daudzdzīvokļu ēkas 3.stāvā ar kopējo platību 56,2 kv.m., pie dzīvokļa īpašuma piederoša kopīpašuma 5620/259644 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 9011 001 0657). Nekustamā īpašuma novērtējums – EUR 11000,00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – EUR 11000,00. Izsoles solis - EUR 550,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2020. gada 16. decembrī. Izsoles noslēgums - 2021. gada 15. janvārī plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2021. gada 5. janvārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 1100,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas reģ.Nr.LV05046610019 depozīta kontā – VALSTS KASE, konta Nr.LV78TREL9199098001000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi