Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00030/031/2019-EIS
Izsoles sākums:
07.06.2019
Pieteikties var līdz:
27.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
08.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Rutkovska Gaida, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 410.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 4 100.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
€ 4 300.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas 31.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gaida Rutkovska, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē Valērijam Koļadnijam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Skolas iela 35-8, Ludza, kadastra Nr.6801 900 1908. Piedzinējs: SIA Ludzas apsaimniekotājs, K.Barona iela 49, Ludza. Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 41,88 kv.m. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena noteikta 4100 EUR. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 200 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 27.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (410 EUR) tiesu izpildītājas Gaidas Rutkovskas, reģ. Nr.LV15055811479, depozīta kontā Nr.LV30TREL9199020003000, Valsts kasē, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 7.jūnijs plkst.13.00 un izsoles noslēguma datums - 2019.gada 8.jūlijs plkst.13.00. Tālr. uzziņām 64624889, mob.26806595.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi