Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00102/074/2019-EIS
Izsoles sākums:
20.09.2019
Pieteikties var līdz:
10.10.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
21.10.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kalniņa Aija, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 200.00
Izsoles dalības maksa:
€ 10.00
Sākumcena:
€ 12 000.00
Izsoles solis:
€ 300.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.74 zvērināta tiesu izpildītāja Aija Kalniņa: prakses vieta Rīgā, Antonijas ielā 4 - 2A, rīko pirmo izsoli parādniekam SIA VITAL INVEST, juridiskā adrese: Ausekļa iela 7- 303, Rīga, piederošai kustamai mantai.

Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga, LV-1014.

Tiks izsolīta kustama manta – vieglais pasažieru AUDI A6, valsts reģistrācijas numura zīme JP285, izlaiduma datums: 16.04.2009. Spidometra rādītājs nav nosakāms. Pēdējās tehniskās apskates datums: 28.06.2017.

Apķīlājot transportlīdzekli, iegūta informācija, ka transportlīdzeklis ir bruņots (B4 klase).

Pēc kārtas tā ir pirmā izsole.

Kustamās mantas novērtējums: 12000.00 EUR.

Pirmās izsoles sākumcena: 12000.00 EUR.

Izsoles solis: 300.00 EUR.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums: 20.09.2019. plkst. 13:00.

Izsoles noslēguma datums: 21.10.2019. plkst.13:00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 10.oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no kustamās mantas novērtējuma.

Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: Zvērināta tiesu izpildītāja Aija Kalniņa, Reģ.Nr.LV22105210600, depozīta konta Nr.LV88TREL9199059001000, Valsts kase, kods: TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanasnoteikumi. Tālrunis informācijai - 67331863, 29544487.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi