Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00038/093/2018-EIS
Izsoles sākums:
07.11.2018
Pieteikties var līdz:
27.11.2018 23:59
Izsoles noslēgums:
07.12.2018 13:00
Izsoles rīkotājs:
Riseva Vineta, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 980.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 29 800.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
€ 42 300.00

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas 93.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Vineta Riseva, prakses vieta Rīgas iela 7, Limbaži, rīko Jānim Niedram piederošā nekustamā īpašuma Gaujas iela 13-32, Valmiera, kadastra Nr. 9601 900 0554, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 58,2 kv.m. un 582/19146 no būves un zemes. Piedzinējs- Swedbank Akciju sabiedrība, Rīga, Balasta dambis 15. Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - EUR 29 800,00. Izsoles solis EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018. gada 27. novembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma 2980,00 EUR apmērā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā LV64TREL919910700100B, saņēmējs Vineta Riseva, reģ. Nr. 15087811027, Valsts Kase, kods TRELLV22, kā arī izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums 2018. gada 7. novembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2018. gada 7. decembris plkst.13:00. Tālrunis informācijai 25670836

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi