Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00007/024/2019-EIS
Izsoles sākums:
13.08.2019
Pieteikties var līdz:
02.09.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
12.09.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Meldere Kristīne, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 130.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 300.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 1 700.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 24 zvērināta tiesu izpildītāja Kristīne Meldere, prakses vieta – Rēzeknes iela 33A, Krāslava, pārdod pirmajā izsolē Lienītei Bērziņai piederošo nekustamo īpašumu, nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašums Nr. 13, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes, adrese: Rīgas iela 114 - 13, Krāslava, Krāslavas nov., kas reģistrēts Daugavpils tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Krāslavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 571 13, kadastra Nr. 6001 900 0427. Piedzinējs ir SIA “Krāslavas Nami”, Brīvības iela 5, Krāslava, Krāslavas novads. Nekustamā īpašuma novērtējums ir 1300,00 EUR.           Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākumcena ir 1300,00 EUR. Izsoles solis ir EUR 100,00.           Izsoles sākums ir 2019.gada 13.augusts plkst. 13-00. Izsoles noslēgums: 2019.gada 12.septembris plkst. 13-00. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Kristīnes Melderes, reģistrācijas Nr. 26117712403, depozīta kontā Nr. LV51TREL9199019001000, saņēmēja banka: Valsts kase, bankas kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma līdz 2019.gada 2.septembrim, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt to dalībai izsolē. Tālrunis uzziņām 65623511.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi